Естествен камък за облицовки и настилки

ГНАЙС

Гнайсовите плочи са подходящи за настилка и облицовка, а блокчетата с дебелина между 8 и 15 см - за зидария.

Гнайс - естествен камък за зидария
Show More

© 2017 by Gneiss Ltd.

ГНАЙС ЕООД     |     Ивайловград, България     |     GNEISS Ltd.     |     Ivaylovgrad, Bulgaria    |