Естествен камък за облицовки и настилки

ГНАЙС

Нашите продукти
Рязани плочи
Рязаните гнайсови плочи са много подходящи за облицовки на къщи, огради, вътрешни стени, камини, а също и за настилки - алеи, тротоари, пътеки, басейни.
Ръчно оформени глиц плочи
Гнайсовите глиц плочи са много подходящи за облицовки на къщи, огради, вътрешни стени, камини.
Полигонални плочи
Полигоналните гнайсови плочи са много подходящи за настилки - алеи, тротоари, пътеки, басейни.
Изрезки ивици (кокали)
Изрезките ивици са много подходящи за декоративна облицовка на стени, колони, огради, камини.
Изрезки за облицовка
Изрезки за облицовка на стени, къщи, огради, камини.
Блокчета за зидария
Гнайсови блокчета за зидария на огради, къщи, подпорни стени, огнища.
Show More

© 2017 by Gneiss Ltd.

ГНАЙС ЕООД     |     Ивайловград, България     |     GNEISS Ltd.     |     Ivaylovgrad, Bulgaria    |