Естествен камък за облицовки и настилки

ГНАЙС

Дебелина:

  • тънки изрезки: 1.5 cm / 2.5 cm

  • дебели изрезки: 2.5 cm / 4.0 cm

Гнайс - изрезки за облицовки и настилки
Тънките изрезки са подходящи за облицовки, а дебелите - за настилки.

За цени и индивидуална оферта свържете се с нас тук.

© 2017 by Gneiss Ltd.

ГНАЙС ЕООД     |     Ивайловград, България     |     GNEISS Ltd.     |     Ivaylovgrad, Bulgaria    |