Естествен камък за облицовки и настилки

ГНАЙС

  • Много малки - 9 / 12 бр./m2; дебелина 1.5 cm / 2.5 cm

  • Малки - 6 / 9 бр./m2; дебелина 1.5 cm / 2.5 cm

  • Нормални - 4 / 6 бр./m2; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

  • Големи - 2 / 4 бр./m2; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

  • Много големи - над 80 х 80 cm; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

Гнайс - полигонални (необрязани) плочи

За цени и индивидуална оферта свържете се с нас тук.

© 2017 by Gneiss Ltd.

ГНАЙС ЕООД     |     Ивайловград, България     |     GNEISS Ltd.     |     Ivaylovgrad, Bulgaria    |