Естествен камък за облицовки и настилки

ГНАЙС

  • Много малки - 9 / 12 бр./m2; дебелина 1.5 cm / 2.5 cm

  • Малки - 6 / 9 бр./m2; дебелина 1.5 cm / 2.5 cm

  • Нормални - 4 / 6 бр./m2; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

  • Големи - 2 / 4 бр./m2; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

  • Много големи - над 80 х 80 cm; дебелина 2.5 cm / 4.0 cm

Гнайс - полигонални (необрязани) плочи

За цени и индивидуална оферта свържете се с нас тук.

Необрязани гнайсови плочи - алея
Необрязани гнайсови плочи - алея
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи - сиви
Необрязани гнайсови плочи - сиви
Гнайси - около басейн
Гнайси - около басейн
Гнайсови плочи големи
Гнайсови плочи големи
Гнайсови плочи - алея
Гнайсови плочи - алея
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи - сиви
Необрязани гнайсови плочи - сиви
Гнайси - алея
Гнайси - алея
Гнайси - алея
Гнайси - алея
Необрязани гнайсови плочи
Необрязани гнайсови плочи